راهنمایی انتخاب سایز سوتین

راهنمایی انتخاب سایز سوتین

جهت راهنمایی انتخاب سایز سوتین باید یک سوتین نخی و بدون جک باشد.

 

راهنمایی انتخاب سایز سوتین

 

جدول اندازه گیری سایز سوتین اسفنجی
اندازه روی سینه (سانتی‌متر) اندازه زیر سینه (سانتی‌متر) سایز
82-84 cm 64-67 cm 75
84-86 cm 68-72 cm
86-88 cm 68-72 cm 80
89-91 cm 73-77 cm
91-93 cm 73-77 cm 85
94-96 cm  78-82 cm

 

جدول راهنمایی انتخاب سایز سوتین اسفنجی

جدول اندازه گیری سایز سوتین اسفنجی
اندازه روی سینه (سانتی‌متر) اندازه زیر سینه (سانتی‌متر) سایز
76-78 cm 51-55 cm  75
80-82cm 56-60 cm
82-84 cm 64-67 cm 80
84-86 cm 68-72 cm
86-88 cm 68-72 cm 85
89-91 cm 73-77 cm

 

جدول اندازه گیری سایز سوتین برند بارون کاپ C

جدول اندازه گیری سایز سوتین برند بارون کاپ C
اندازه روی سینه اندازه زیر سینه سایز
91-93 cm 73-77 cm 75
94-96 cm 78-82 cm
96-98 cm 78-82 cm 80
99-101 cm 83-87 cm
101-103 cm 83-87 cm 85
104-106 cm 88-92 cm
106-108 cm 88-92 cm 90
109-111 cm 93-97 cm
جدول اندازه گیری سایز سوتین برند بارون کاپ B
جدول اندازه گیری سایز سوتین برند بارون کاپ B
اندازه روی سینه  اندازه زیر سینه  سایز
86-88 cm 68-72 cm  75
89-91 cm 73-77 cm
91-93 cm  73-77 cm 80
94-96 cm 78-82 cm
96-98 cm  78-82 cm 85
99-101 cm  83-87 cm 
101-103 cm 83-87 cm  90
104-106 cm 88-92 cm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.