پیگیری سفارش

پیگیری سفارش

سفارش شما بعد از ثبت نهایی و پرداخت حداکثر یک هفته دیگر به دستتان از طریق پست میرسد.  اگر پس از یک هفته بدستتان نرسید و یا جهت پیگیری دایرکت پیام بدید و یا تماس بگیرید.

02166068902

با تشکر از صبر و شکیبایی شما